Ngân hàng Nhà nước tiếp tục cắt giảm một loạt lãi suất điều hành, áp dụng từ 13/5

5/20/2020 4:44:49 PM    0 lượt xem

Lãi suất tái cấp vốn giảm từ 5% xuống 4,5%/năm, lãi suất tái chiết khấu từ 3,5% xuống 3%/năm, lãi suất OMO giảm từ 3,5% xuống 3%/năm, trần lãi suất tiền gửi 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ 4,75%...

Aqua City ứng dụng năng lượng mặt trời kiến tạo đô thị sinh thái bền vững

5/20/2020 4:45:52 PM    0 lượt xem

Phát triển và ứng dụng năng lượng mặt trời vào vận hành, khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City ở phía Đông TP...

Đốc thúc giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành

5/14/2020 9:38:39 PM    0 lượt xem

Tỉnh Đồng Nai được yêu cầu hoàn thành cơ bản giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành trong năm 2020, kịp khởi công dự án đầu năm 2021.